Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 6/2016 (IX.1..) önkormányzati rendelete

Oroszló Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2016. (IX. 1.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 7/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 09. 01- 2016. 09. 01

Oroszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi építési szabályzatról szóló 7/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1.§

(1) Az R. 2.§ hatályát veszti.

(2) Az R. 3. § hatályát veszti.

(3) Az R. 4. § hatályát veszti.

(4) Az R. 5. § hatályát veszti.

(5) Az R. 6. § hatályát veszti.

(6) Az R. 8. § hatályát veszti.

2.§

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet 2016. szeptember 2-án hatályát veszti.
Molnár Gábor                                                                                   dr. Sitkei Lukács

polgármester                                                                                            jegyző
Kihirdetve: 2016. szeptember 1.dr. Sitkei Lukács

jegyző