Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 2/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete

2/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2017. 05. 31

Az önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

Az önkormányzat képviselőtestülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

105 768 563,- Ft

költségvetési bevétellel103 077 297,- Ft

költségvetési kiadással


2 691 266,- Ft

alaptevékenység szabad maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) A képviselőtestület az 1.§-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2)  A képviselőtestület 1.§-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. számú melléklet részletezett mérlegadatok alapján mérlegfőösszeget 247 339 682,- Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.


(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 2 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 40 fő

- ebből közfoglalkoztatott 38 fő


4.§

 A képviselőtestület a 2016. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2016. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 4. számú melléklet szerint.

5. §


 A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Sitkei Lukács

Molnár Gábor

jegyző

polgármester

Kihirdetve: 2017. május 30-án!                       

Dr. Sitkei Lukács

jegyző