Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 4/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2015. (III. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 06. 01- 2017. 06. 01

Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2015. (III. 30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

1.§

Az R. 11. § hatályát veszti.

2.§

Az R. 14. § kiegészül az alábbi szövegrésszel:

„(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, átvételi helyre, vagy közszolgáltatás körébe tartozó hulladékot kezelő hulladékkezelő létesítménybe is szállítható, és ott a jogosultnak átadható, vagy külön gyűjtőedényben elhelyezhető.

(4) A település lakosai részére igénybe vehető hulladékudvarról a közszolgáltató a helyben szokásos módon és honlapján tájékoztatást nyújt. A nyitva tartás rendjét, a hulladékudvarban gyűjthető egyes hulladékokra és a hulladékudvar igénybevételi módjára és a mennyiségi korlátokra vonatkozó tájékoztatást a Közszolgáltató a honlapján és a hulladékudvarban közzéteszi.

(5) A Közszolgáltató a hulladékudvar üzemeltetési szabályzatában meghatározza a természetes személy ingatlanhasználó által a hulladékudvarban elhelyezhető hulladékok mennyiségét. A természetes személy ingatlanhasználó e jogát csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat megfizette.”.

3.§

A rendelet 2017. június 1-én lép hatályba és június 2-án hatályát veszti.
Molnár Gábor                                                                                      Dr. Sitkei Lukács

polgármester                                                                                                   jegyző
Kihirdetve: 2017. május 30-án!
                                                Dr. Sitkei Lukács

                                                           jegyző