Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 6/2017 (XI.2..) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2015. (X. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 03- 2017. 11. 03

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2015. (X. 30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.


  1. §


(1) Az R. 2.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi i) és j) ponttal

„i) települési támogatás keretében a lakhatással összefüggő rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül,

j) települési támogatásra jogosult.”.


(2) Az R. 2.§ az (1) bekezdés után kiegészül az alábbi (1a) bekezdéssel

„(1a) Az (1) bekezdés a)-c) és i), j) pontjaiban írt feltételeknek megfelelő személyeknek előnyt kell élvezniük a tűzifa biztosítása során.”

2.§


A rendelet 2017. október 3-án lép hatályba.
Molnár Gábor sk.                                             Dr. Sitkei Lukács sk.

                          polgármester                                                              jegyző

Kihirdetve: 2017. november 2-án!

Dr. Sitkei Lukács sk.

       jegyző