Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 7/2017 (XII.8..) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2013. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 12. 09- 2017. 12. 09

Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, valami a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátásai formák szabályozásáról szóló 4/2013. (V.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:


1.§

Az R. 17.§ (2) bekezdés kiegészül a „g) korhatár előtti - öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személynek járó - öregségi nyugdíja” szövegrésszel.

2.§

 (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Molnár Gábor                                                     Dr. Sitkei Lukács

                          polgármester                                                              jegyző


Kihirdetve: 2017. december 8.


Dr. Sitkei Lukács

           jegyző