Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 1/2018 (I.22..) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2015. (X. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 22- 2018. 01. 22

           

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 11/2015. (X. 30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

(1) Az R. 2.§ (1) bekezdése folytatólagosan kiegészül az alábbi k) ponttal

„k) 65 év alatti, egyedül élő és minimálbér (84.787,- Ft) alatti jövedelemmel rendelkezik”.

(2) Az R. 4.§ (2) bekezdésében lévő mondatban szereplő „december” szövegrész hatályát veszti és helyébe a „november” szövegrész lép.

2.§

A rendelet 2018. január 22-én lép hatályba.

Molnár Gábor                                                                        Dr. Sitkei Lukács

polgármester                                                                                 jegyző

                                               Dr. Sitkei Lukács

                                                      jegyző