Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 3/2018 (IV.24..) önkormányzati rendelete

az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 4/2013. (V.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 24- 2018. 04. 25

Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, valami a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes szociális ellátásai formák szabályozásáról szóló 4/2013. (V.15.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1.§

Az R. 17. § (2) bekezdés folytatólagosan kiegészül a „h) csekély – a mindenkori nyugdíjminimum két és félszeresét meg nem haladó – jövedelme” szövegrésszel.

2.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Molnár Gábor                                                      Dr. Sitkei Lukács

                        polgármester                                                                jegyző
Kihirdetve: 2018. április 24-én!

Dr. Sitkei Lukács

           jegyző