Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 4/2018 (IV.24..) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok helyi ellátásának szabályairól szóló 2/2014. (II.28.)önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 04. 24- 2018. 04. 25

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: törvény) 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján a közművelődési feladatok helyi ellátásának szabályairól szóló 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja.

1. §

Az R. 1.§-ában lévő szövegrész hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép „A rendelet hatálya Oroszló Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által működetett, fenntartott, megvalósított közművelődési tevékenységekre terjed ki.”.


2. §

 Az R. 4.§ (1) bekezdésében lévő „intézményi” szó hatályát veszti, helyébe a „helyi” szó lép.

3. §

(1) Az R. 4. § (2) bekezdésében lévő jelöletlen pontok a) és b) pont jelölést kapnak eredeti sorrendjük változatlanul hagyása mellet.

(2) Az R. 4. § (2) bekezdésében lévő a) pont folytatólagosan kiegészül a „(7370 Oroszló, Petőfi u. 29.)” szövegrésszel.

4. §

A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

                            Molnár Gábor                                                           Dr. Sitkei Lukács

                             polgármester                                                                    jegyző 


Kihirdetve: 2018. április 24-én! 


                                                              Dr. Sitkei Lukács

                                                                       jegyző