Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 5/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 31

Az önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2017. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

Az önkormányzat képviselőtestülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

75.516.807 Ft

Költségvetési bevétellel72.698.436 Ft

Költségvetési kiadással


2.818.371 Ft

alaptevékenység szabad maradvánnyal

hagyja jóvá.

2. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:


(1) A képviselőtestület az 1.§-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat egyesített bevételeit és kiadásait összesítve mérlegszerűen az 1. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A képviselőtestület 1.§-ban megállapított az önkormányzat költségvetési szerveinek tárgyévi alaptevékenység szabad maradványának kimutatását a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a 2017. december 31-i állapot szerint vagyonát a 3. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 242.143.251 Ft-ban állapítja meg.


3. §

(1) A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) A polgármester a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.


(3) A képviselőtestület az önkormányzat 2017. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – (közfoglalkoztatottak nélkül): 2 fő

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 32 fő

- ebből közfoglalkoztatott: 30 fő

4.§

A képviselőtestület a 2017. évi költségvetést jelen rendelet elfogadásával egyidejűleg felülvizsgálta, és a 2017. évi előirányzatok módosítását jóváhagyja a 4. melléklet szerint.

5. §


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Dr. Sitkei Lukács

Molnár Gábor

jegyző

polgármester

Kihirdetve: 2018. május 30-án!                       

Dr. Sitkei Lukács

jegyző