Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 6/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 31- 2018. 05. 31

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi adókról szóló 9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.


  1. §

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestületének a helyi adókról szóló 9/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § -ban lévő szövegrész hatályát veszti, helyébe az alábbi szövegrész lép: „A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv., az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, valamint az adóvégrehajtásról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezései szerint kell eljárni.”.2.§


A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                                                                                                                               
            Molnár Gábor                                                                                   Dr. Sitkei Lukács

             polgármester                                                                                               jegyzőKihirdetve: 2018. május 30.

Dr. Sitkei Lukács

       jegyző