Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 8/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 12/2015 (X.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 07. 01- 2018. 07. 01

Oroszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Mötv. 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 12/2015 (X.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

  1. §

Az R. 3. § 2. pontjában lévő szövegrész hatályát veszti.


2..§

A rendelet 2018. július 1-én lép hatályba.

            Molnár Gábor                                                              Dr. Sitkei Lukács

            polgármester                                                                         jegyző

Kihirdetve: 2018. május 30-án!

Dr. Sitkei Lukács

       jegyző