Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestületének 2/2021 (III.23..) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021.(III.8.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 24 - 2021. 03. 24

Oroszló Község Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 27/2021. (I.29.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az önkormányzat 1/2021. (III.8.) 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítom:

1.§


(1) Az R. 4. § (8) bekezdése hatályát veszti.


(2) Az R. 4. § (10) bekezdése hatályát veszti és az alábbi szöveg lép a helyébe:

A képviselőtestület a munka-, és védőruha juttatás részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.

2.§


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
            Molnár Gábor                                                                         Dr. Mátéka Gyöngyi

            polgármester                                                                                        jegyzőA rendelet kihirdetésre került: 2021. március 23. napján.
                                                                           Dr. Mátéka Gyöngyi

                                                                                                      jegyző