Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022.(II.23.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 10- 2023. 03. 10

Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelete

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022.(II.23.) rendelet módosításáról

2023.03.10.

Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §. (2) bekezdésében, 10. §. (1) bekezdésében, 25. §. (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. §. (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. §. (4) bekezdésében, 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 3/2022. (II.23.) a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. §5

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–5. § 2023. március 9-én lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.