Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §-a értelmében az önkormányzatoknak a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást kell készíteni és annak jóváhagyásáról rendeletet kell alkotni.

Oroszló Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetését Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2020. (II.26.) Önkormányzati rendeletével állapította meg. A 2020. évi költségvetési év során történt előirányzat módosítást jelen rendeletben tárgyaljuk. Az előirányzat-módosítások tételesen kerültek bemutatásra.