Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (X. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

a "Díszpolgári cím” adományozásáról

Hatályos: 2021. 10. 16

a "Díszpolgári cím” adományozásáról

Végső előterjesztői indokolás

Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikke (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján attól a céltól vezérelve, hogy a község szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és tevékenységüket megfelelőképpen értékelve példaként állíthassa a jelen és az utókor elé "Oroszló Község Díszpolgára" címet alapít és e cím adományozásának feltételeiről, valamint a címadományozás eljárási rendjéről önkormányzati rendelet alkot.