Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 24
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Oroszló Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el: