Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2022. 03. 01
a falugondnoki szolgálatról
Végső előterjesztői indokolás
Oroszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: