Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

szervezeti és működési szabályzatáról

Hatályos: 2022. 03. 01
szervezeti és működési szabályzatáról
Végső előterjesztői indokolás
Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdésének d.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet alkotom: