Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022.(II.23.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 11

Oroszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.11.
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2022.(II.23.) rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. §. (2) bekezdésében, 10. §. (1) bekezdésében, 25. §. (3) bekezdés b) pontjában, 26. §‑ában, 32. §. (3) bekezdésében, 45. §‑ában, 48. §. (4) bekezdésében, 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 3/2022. (II.23.) a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: