Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 02

Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.02.

Egeralja Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Egeralja község Önkormányzata határozatlan időre

a) magánszemélyek kommunális adóját,

b) helyi iparűzési adót vezet be.

(2) Az e rendeletben megállapított adót, mely az Önkormányzat bevétele, az alábbi számlákra kell megfizetni:

a) 11748038-15567851-02820000 Magánszemélyek kommunális adója

b) 11748038-15567851-03540000 Iparűzési adó

2. Magánszemély kommunális adója

2. § (1) Az évi adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 10. 000 Ft.

(2) Adókedvezmény illeti meg az adóalanyt azon ingatlana után, amely bejelentett állandó lakóhelyéül szolgál és abban életvitelszerűen él. A kedvezmény évi mértéke 5.000 Ft.

(3) E rendelet alkalmazásában az életvitelszerűen a lakcímen történő ottlakás: egy magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyéül, illetve tartózkodási helyéül, ahonnan életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás stb. – legjellemzőbben folytatja, amely családi élete helyszínéül szolgál, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

3. Helyi iparűzési adó

3. § Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1 %-a.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. §1

1

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.