Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014.(X.21.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 10. 21- 2014. 10. 21

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


11/2014.(X.21.) önkormányzati rendelete


a Szervezeti és Működési Szabályzatról

szóló 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításárólNagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2011.(IV.1.)  önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(2) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat a következő létszámmal hozza létre:

a) Pénzügyi Bizottság                                                             3 fő

b) Oktatási és Kulturális Bizottság                                           3 fő”


2. § Ez a rendelet 2014. október 21-én 1801 órakor lép hatályba.
                         Bögi István András                                              Gallóné Petike Éva

                             polgármester                                                             jegyző

Kihirdetve:

Nagybaracska, 2014. október 21-én 1758 óra.
                                                                                                    Gallóné Petike Éva

                                                                                                             jegyző