Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(VI.20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 06. 21- 2014. 06. 21

Nagybaracska Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


8/2014. (VI.20.) önkormányzati rendelete


az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagybaracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:1. §


Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetése


Bevételi, kiadási főösszegét                            328 277 ezer Ft-ban


állapítja meg az alábbi részletezés szerint:


működési költségvetési bevétel                              227 485 ezer Ft

működési költségvetési kiadás                              249 077 ezer Ft

működési költségvetési egyenleg                           -21 592 ezer Ft


felhalmozási költségvetési bevételét                          9 807 ezer Ft

felhalmozási költségvetési kiadását                         79 200 ezer Ft

felhalmozási költségvetési egyenleg                       -69 393 ezer Ft


finanszírozási műveletek bevétele (maradvány)         90 985 ezer Ft

finanszírozási műveletek kiadás                                      0 ezer Ft

finanszírozási egyenleg                                          90 985 ezer Ft”
2. §


A R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„9.§ (1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetésében 11 926 ezer Ft tartalékot állapít meg, amelyből az önkormányzat tartaléka 9 171 ezer Ft, a Közös Önkormányzati Hivatal tartaléka 2 755 ezer Ft.


(2) Az önkormányzat és intézményei a tartalékot az év közbeni működési többletigények kielégítésére és az elmaradt működési bevételek pótlására használja fel.


(3) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalék felhasználásáról történő döntést a polgármester hatáskörébe ruházza át.


(4) A polgármester a hozott döntésekről a rendelet módosításával egyidejűleg beszámol a képviselő-testületnek.”
3. §


Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§(1) A Polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja figyelemmel a következőkre. Az önkormányzat költségvetését június 30-ig, szeptember 30-ig, az éves beszámoló elkészítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően kell módosítani.”
4. §


Az R.

a) 1. melléklete helyébe 1. melléklet

b) 2. melléklete helyébe 2. melléklet

c) 3. melléklete helyébe 3. melléklet

d) 4. melléklete helyébe 4. melléklet

e) 5. melléklete helyébe 5. melléklet

f) 6. melléklete helyébe 6. melléklet

g) 7. melléklete helyébe 7. melléklet lép.
5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Nagybaracska, 2014. június 6.
                       Király Sándor                                                                  Gallóné Petike Éva

                        polgármester                                                                            jegyző
Rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2014. június 20.
                                                                                                             Gallóné Petike Éva

                                                                                                                       jegyző