Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/1998.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 01- 2014. 09. 01

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


9/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete


a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/1998.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításárólNagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §


A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/1998.(II.1.) önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.


2. §


Ez a rendelet 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.Nagybaracska, 2014. augusztus 28.                          Király Sándor                                                     Gallóné Petike Éva

                          polgármester                                                                jegyzőRendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2014. augusztus 29.


                                                                                                    Gallóné Petike Éva

                                                                                                             jegyzőMelléklet a 9/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelethez

„2. számú melléklet a 3/1998.(II.1.) önkormányzati rendelethezA gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő étkezési térítési díjak 2014. évben1.         Óvodai napközis ellátásban részesülők:                      238.-Ft/nap2.         Iskolai napközis ellátásban részesülők:                       331.-Ft/nap


Iskolai menzát (ebédet) igénybevevők:                        194.-Ft/nap”