Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 22- 2016. 12. 22

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


12/2016.(XII.21.) önkormányzati rendelete


a Helyi Építési Szabályzatról

szóló 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 6/A. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


Hatályát veszti a Helyi Építési Szabályzatról szóló 19/2013.(XII.30.) önkormányzat rendelet


a) 33.§-a,

b) 4. számú függeléke.2.§


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Nagybaracska, 2016. december 20.
                      Bögi István András                                                 dr. Horváth Katalin

                          polgármester                                                                jegyző

Rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2016. december 21.
                                                                                                    dr. Horváth Katalin

                                                                                                             jegyző