Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(VII.31.) önkormányzati rendelete

a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 08. 01- 2017. 07. 31


Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2017.(VII.31.) önkormányzati rendelete


a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításárólNagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1. §


A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 10. § (9) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

„e) start mezőgazdasági munkaprogram keretében megtermelt termény biztosítása.”2. §


Ez a rendelet 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.Nagybaracska, 2017. július 31.
                   Bögi István András                                                       dr. Horváth Katalin

                       polgármester                                                                      jegyzőRendelet kihirdetve:Nagybaracska, 2017. július 31.
                                                                                                       dr. Horváth Katalin

                                                                                                                jegyző