Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 10. 01- 2017. 10. 01

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének


12/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete


a Képviselő-testület  Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

12/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításárólNagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014.(XII.5.) önkormányzati rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) Helyi népszavazást kezdeményezhet a választópolgárok legalább 20 %-a.”2.§


Ez a rendelet 2017. október 1-jén lép hatályba.Nagybaracska, 2017. szeptember 26.
                   Bögi István András                                                       dr. Horváth Katalin

                       polgármester                                                                      jegyző
Rendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2017. szeptember 28.
                                                                                                       dr. Horváth Katalin

                                                                                                                jegyző