Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2017. 10. 01- 2022. 08. 31

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről1

2017.10.01.

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

Gyermekvédelmi ellátások formái

1. § Nagybaracska Község Önkormányzat a (a továbbiakban: önkormányzat) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) a gyermekek védelmére meghatározott ellátások körében az alábbi ellátási formákat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás

b) intézményi gyermekétkeztetés

c) szünidei gyermekétkeztetés

Gyermekjóléti szolgáltatás

2. § (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Nagybaracskai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

Intézményi gyermekétkeztetés

3. § (1) Az önkormányzat a Gyvt. 21/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti intézményi gyermekétkeztetést a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyével kötött megállapodás alapján a Nagybaracskai Közös Önkormányzat i Hivatal működésében lévő Napközi-otthonos Konyhán keresztül biztosítja.

(2) Az intézményi gyermekétkeztetés igénylésének, lemondásának, a térítési díj befizetésének módját a Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola belső szabályzatai tartalmazzák.

(3) Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díja mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

Szünidei gyermekétkeztetés

4. § Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a törvényes képviselő kérelmére a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gyermekek részére ingyenesen biztosítja a Nagybaracskai Közös Önkormányzat i Hivatal működésében lévő Napközi-otthonos Konyhán keresztül.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2017. október 1-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

1. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/1998.(II.1.) Kt. rendelet módosításáról szóló 18/1998.(XII.18.) önkormányzati rendelet,

2. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 7/2004.(III.1.) Kt. rendelettel módosított 3/1998.(II.1.) Kt. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról szóló 6/2008.(II.20.) önkormányzati rendelet,

3. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/1998.(II.1.) Kt. rendelet módosításáról szóló 7/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet,

4. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/1998.(II.1.) Kt. rendelet módosításáról szóló 9/2014.((VIII.29.) önkormányzati rendelet,

5. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/1998.(II.1.) önkormányzati rendelet.

1

Az önkormányzati rendeletet a Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-a hatályon kívül helyezte 2022. szeptember 1. napjával.