Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015.(XI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 01. 01- 2018. 01. 01


Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelete


a helyi adókról szóló 9/2015.(XI.16.) önkormányzati rendelet módosításárólNagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1. §


A helyi adókról szóló 9/2015.(XI.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő c) ponttal egészül ki:


„c) idegenforgalmi adó.”


2. §


Az R. a következő 3/A. alcímmel és 3/A. §-sal egészül ki:


„3/A. Idegenforgalmi adó


3/A. § (1) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.


(2) Mentes az idegenforgalmi adókötelezettség alól az a személy, aki Nagybaracska Község Önkormányzatának hivatalos meghívása alapján tartózkodik a község illetékességi területén.”


3. §


Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.Nagybaracska, 2017. november 30.
                 Bögi István András                                                     dr. Horváth Katalin

                       polgármester                                                                     jegyzőRendelet kihirdetve:


Nagybaracska, 2017. december 1.
                                                                                                     dr. Horváth Katalin

                                                                                                                jegyző