Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01- 2022. 04. 01

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.01.

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont c) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) Bevételi, kiadási főösszegét 528 260 647,- Ft-ban,

aa) működési költségvetési bevételét 289 334 976,- Ft-ban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 59 445 867,- Ft-ban,

ac) működési költségvetési kiadását 422 081 013,- Ft-ban,

ad) felhalmozási költségvetési kiadását 99 400 340,- Ft-ban,

b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével – csökkentve az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegével – finanszírozott költségvetési hiány) -172 700 510,- Ft-ban

ba) működési költségvetési egyenlegét - 132 746 037,- Ft-ban,

bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét - 39 954 473,- Ft-ban,

állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében 38 010 844,- Ft általános és 27 000 000,- Ft céltartalékot állapít meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

9. melléklet