Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2022. 09. 01

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

2022.09.01.

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. Gyermekvédelmi ellátások formái

1. § Nagybaracska Község Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) a gyermekek védelmére meghatározott ellátások körében az alábbi ellátási formákat biztosítja:

a) gyermekjóléti szolgáltatás

b) gyermekek napközbeni ellátása

c) intézményi gyermekétkeztetés

d) szünidei gyermekétkeztetés

2. Gyermekek napközbeni ellátása

2. § (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátását a Nagybaracska Mini Bölcsőde intézmény útján látja el.

(2) A mini bölcsődei gondozás intézményi térítési díja: 0,- Ft/fő/nap.

3. Gyermekjóléti szolgáltatás

3. § (1) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást a Nagybaracskai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat útján látja el.

(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

4. Intézményi gyermekétkeztetés

4. § (1) Az önkormányzat a Gyvt. 21/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti intézményi gyermekétkeztetést a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal működésében lévő Napközi-otthonos Konyhán keresztül biztosítja.

(2) Az önkormányzat a Gyvt. 21/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti intézményi gyermekétkeztetést a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyével kötött megállapodás alapján a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal működésében lévő Napközi-otthonos Konyhán keresztül biztosítja.

(3) Az intézményi gyermekétkeztetés igénylésének, lemondásának, a térítési díj befizetésének módját a Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola, valamint a Nagybaracskai Mini Bölcsőde belső szabályzatai tartalmazzák.

(4) Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjainak mértékét az 1. melléklet tartalmazza.

5. Szünidei gyermekétkeztetés

5. § Az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést a törvényes képviselő kérelmére a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gyermekek részére ingyenesen biztosítja a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal működésében lévő Napközi-otthonos Konyhán keresztül.

6. Záró rendelkezések

6. § Hatályát veszti a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 14/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelet.

7. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.