Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2022.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 02

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 12.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2022.(VIII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.01.

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet