Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 21- 2023. 03. 22

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.21.

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont c) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) Bevételi, kiadási főösszegét 524 448 708,- Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 307 130 351,- Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 52 043 869,- Ft-ban

ac) működési költségvetési kiadását 473 358 643,- Ft-ban

ad) felhalmozási költségvetési kiadását 44 630 593,- Ft-ban

b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódó, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével – csökkentve az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegével – finanszírozott költségvetési hiány) – 158 815 016,- Ft-ban

ba) működési költségvetési egyenlegét – 166 228 292,- Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési egyenlegét 7 413 276,- Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

2. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

3. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

4. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

5. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

6. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

7. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

8. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet

9. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet

10. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet

11. melléklet a 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet