Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 18- 2023. 04. 18

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 17.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.18.

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Hatályát veszti a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2022. (III. 16.) önkormányzati rendelet.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (IV. 17.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet