Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés zárszámadásáról

2023.05.27.

Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont e) alpontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagybaracska Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre.

2. § (1) Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés zárszámadását 551.794.970,-Ft bevétellel és 344.948.438,- Ft kiadással jóváhagyja.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetési mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi bevételeiről és kiadásairól a 2. melléklet ad tájékoztatást.

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlegét a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait rovatrend szerint a 4. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat működési kiadásainak feladatonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza. Az egyéb működési és finanszírozási kiadások jogcím szerinti részletezését a 6. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat működési bevételeinek jogcímenkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza, a működési bevételek feladatonkénti részletezését a 8. melléklet mutatja be.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegét a 9. mellékletben, vagyonkimutatását a 10. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát 204.788.014,-Ft-ban, a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat pénzkészletének 2022. évi alakulását a 12. mellékletben részletezett adatok szerint fogadja el.

4. § (1) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési mérlegét a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait rovatrend szerint a 14. melléklet mutatja be.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezését a 15. melléklet mutatja be. A hivatal 2022. évi bevételeiről és kiadásairól a 16. melléklet ad tájékoztatást.

(3) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi vagyonmérlegét a 17. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési maradványát a maradvány kimutatás alapján a 18. melléklet szerint 2.043.267,- Ft-ban hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal pénzkészletének 2022. évi alakulását a 19. mellékletben részletezett adatok szerint fogadja el.

5. § (1) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlegét a 20. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. A Nagybaracskai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait rovatrend szerint a 21. melléklet mutatja be.

(2) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Mini Bölcsőde 2022. évi működési kiadásainak és létszám alakulásának feladatonkénti részletezését a 22. melléklet mutatja be. A hivatal 2022. évi bevételeiről és kiadásairól a 23. melléklet ad tájékoztatást.

(3) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Mini Bölcsőde 2022. évi vagyonmérlegét a 24. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési maradványát a maradvány kimutatás alapján a 25. melléklet szerint 15.251,- Ft-ban hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Nagybaracskai Mini Bölcsőde pénzkészletének 2022. évi alakulását a 26. mellékletben részletezett adatok szerint fogadja el.

6. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik.

(2) Az Önkormányzat közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) tartalmazó kimutatását a 27. melléklet mutatja be.

7. § A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fentiek szerint jóváhagyott maradvány átvezetéséről a költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.