Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 17
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A rendelet megalkotása a mini bölcsőde intézmény létrehozása és az országgyűlési választások miatt a költségek elszámolhatósága érdekében az Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását tartalmazó 3. számú melléklet további kormányzati funkcióval történő kiegészítése érdekében szükséges.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A módosítandó mellékletre vonatkozó hivatkozást tartalmazza.
A 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.