Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 01
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §
előírásai szerint készült.
A Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetését az 1/2021.(III.3.) önkormányzati rendeletével fogadta el.
Jelen módosítás tartalmazza a normatív állami támogatások összegének változását, valamint az eredeti előirányzatként nem tervezett, de az év folyamán beérkezett pályázati támogatások összegét. Mindezek együttes hatására a költségvetési főösszeg 64.486.769,- Ft-tal növekedett.