Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2022. 05. 28
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Általános indokolás
A rendelet elfogadásával hatályukat vesztik azok az önkormányzati rendeletek, amelyek hatályban maradását a társadalmi, gazdasági érdekek már nem indokolják, illetve a jogszabályi hierarchia magasabb szintjén végbement változások miatt a továbbiakban nem jogszerű.
Részletes indokolás
Az 1–9. §-hoz
A hatályon kívül helyezendő rendeleteket sorolja fel.
A 10. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.