Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 31

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.08.31.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §
előírásai szerint készült.
A Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését az 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendeletével fogadta el.
Jelen módosítás tartalmazza a költségvetési és a zárszámadási rendeletben megállapított önkormányzati és hivatali maradványok különbözetének nyilvántartásba vételét, amelynek következtében az eredetileg tervezett maradvány összege együttesen 609.473,- Ft-tal csökkent. A rendeletmódosítás tartalmazza továbbá az évközben megállapított állami támogatások összegét, amelyek 7.460.375,- Ft-tal növelte az önkormányzat és 2.045.526,- Ft-tal a közös hivatal költségvetését.
Az előirányzat módosításban új intézményként szerepel a 2022. augusztus 1. napjával alapított Nagybaracskai Mini Bölcsőde. A bölcsőde az augusztustól decemberig tartó öt hónapra a béradatok figyelembe vételével és a dologi kiadások előzetes becslésével 5.443.332,- Ft költségvetési főösszeggel került be a költségvetésbe.