Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hatályos: 2022. 09. 01

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
a gyermekvédelem helyi rendszeréről
Végső előterjesztői indokolás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdése értelmében a fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.
Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2017.(IX.28.) számú rendeletének elfogadásával tett eleget a fenti jogszabályi kötelezettségnek, de a hatályos jogszabály szerkesztési követelményeknek való megfelelés és a Nagybaracskai Mini Bölcsőde intézmény létrehozása miatt szükséges egy új rendelet megalkotása, mely az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásként már tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátását és a mini bölcsődére vonatkozóan a gyermekétkeztetés térítési díjait.