Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 17

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.17.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Általános indokolás
Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2022. október 1-jén lépett hatályba, mellyel ismertté váltak a helyi önkormányzatok költségvetési tervezéséhez szükséges, a központi költségvetés által meghatározott feltételek, az önkormányzati forrásszabályozás keretrendszere, valamint a 2023. évi központi költségvetés fő célkitűzései. Ezek az állami támogatás nagyságrendjének meghatározásán keresztül vannak hatással az önkormányzatok költségvetési tervezésének kereteire és a gazdálkodás mozgásterére.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) és (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.
Az államháztartásról szól 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § írja elő a helyi önkormányzat költségvetésének részletes tartalmát. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet az Áht., illetve az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő tartalmi és formai szerkezetben készült.
Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Megállapítja a rendelet hatályát
A 2. §-hoz
Megállapítja a költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a költségvetési egyenleget.
A 3–5. §-hoz
Megállapítja az önkormányzat, a közös hivatal és a mini bölcsőde engedélyezett létszámkeretét.
A 6–9. §-hoz
A rendelet mellékleteire történő utalást tartalmaz.
A 10. §-hoz
Meghatározza az általános és céltartalékot, valamint a tartalék felhasználásának szabályait.
A 11. §-hoz
Meghatározza a költségvetés végrehajtásának szabályait, a köztisztviselők 2023. évi illetményalapjának összegét.
A 12. §-hoz
A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.
A 13. §-hoz
A civil szervezetek támogatására biztosított keretről rendelkezik.
A 14. §-hoz és a 15. §-hoz
A rendelet hatálybalépéséről és alkalmazásáról rendelkezik.