Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 21

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.21.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A költségvetési rendelet módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §
előírásai szerint készült.
A Nagybaracska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetését az 1/2022.(II.18.) önkormányzati rendeletével fogadta el.
Jelen módosítás tartalmazza az év közben megállapított állami támogatások, pályázati bevételek összegét, amelyek 72.811.289,- Ft-tal növelték az önkormányzat és 2.000.000,- Ft-tal a közös hivatal költségvetését. A hivatal működési bevétele 5.800.000,- Ft-tal emelkedett. További előirányzat növekedést jelentett a jövő évi állami támogatás tárgyév december hónapjában történő előlege, amelynek összege 8.744.391,- Ft volt. Az összevont költségvetési főösszeg jelen módosítással 89.355.680,- Ft-tal növekszik.