Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 18

Nagybaracska Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.04.18.
a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019.(XII.7.) PM rendeletben 2023. március 9-ével hatályon kívül helyezésre került a „041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás” kormányzati funkció kód, mely változást az SZMSZ-ben is át kell vezetni, az SZMSZ 3. mellékletéből a hatályon kívül helyezett funkció kódot törölni szükséges.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A módosítandó mellékletre vonatkozó hivatkozást tartalmazza.
A 2. §-hoz
Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
A 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.