Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2009.(XI.3.) önkormányzati rendelete

A közterületen történő dohányzás rendjéről

Hatályos: 2010. 01. 01

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

22/2009.(XI.03.) számú rendelete

a közterületen történő dohányzás rendjéről


(módosításokkal egységes szerkezetben)


Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Szank község közterületein történő dohányzás rendjéről az alábbi rendeletet (továbbiakban: rendelet) alkotja:


1.§

A rendelet célja


A rendelet célja, hogy meghatározza a közterületen történő dohányzás rendjét és szankcionálja a rendelettel ellentétes helyen történő dohányzást.2.§

A rendelet hatálya


(1) A rendelet tárgyi hatálya a dohánytermék füstképződéssel járó elégetésére (továbbiakban: dohányzás) terjed ki.

(2) A rendelet területi hatálya Szank község közigazgatási területének közterületeire, valamint a temető területére terjed ki.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a vendéglátó-ipari létesítmények közterületein történő dohányzásra.3.§

Dohányzással kapcsolatos tilalmak


Tilos a dohányzás:

  1. oktatási, kulturális, közművelődési, egészségügyi, szociális, sport, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokat ellátó épületek utcai frontját érintő járdán,
  2. az a) pontban megjelölt járdát szegélyező, részben vagy egészben növényzettel borított zöldsávban,
  3. az a) pontban megjelölt helyek főbejárat szerinti utcai frontja előtti úttesten,
  4. játszótéren
  5. vallási szertartás végzésére szolgáló épület bejárati utcafrontját érintő közterületen,
  6. a temetőben,
  7. a tömegközlekedési megállóhelyek váróiban,
  8. a Szent István téren, és a Pongrátz Gergely téren4.§[1]


5.§


E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.

        Patkós Zsolt                                                                                     Vincze Jánosné

        polgármester                                                                                           jegyző


ZÁRADÉK:


Kihirdetve: 2009. november 3.


Szank, 2009. november 3.

                                                                                                                  Vincze Jánosné

                                                                                                                         jegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte: 8/2012.(V.17.)  Hatálytalan: 2012. május 18-tól.