Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2014. 12. 03

Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

2014.12.03.

Szank Községi Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Szank község közigazgatási területére terjed ki.

2. § A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

3. § Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt legalább a település választópolgárai húsz százalékának megfelelőszámú választópolgár kezdeményezte.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.