Szank Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2021. 06. 16

Szank Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díjak mértékéről

2021.06.16.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya kiterjed Szank község közigazgatási területén a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre.

2. § E rendelet alkalmazásában hivatali helyiség a Vörösmarty Mihály Közösségi Színtér 6131 Szank, Rákóczi utca 22. szám alatt található házasságkötő terem.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályai

3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezése iránt – a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg – kérelmet kell benyújtani az anyakönyvvezetőnél.

(1a)1 A kérelem alapján a házasságkötést a jegyző engedélyezi, figyelemmel az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 27. § (2) bekezdésére. A házasságkötés megtartását vasárnapi napon nem lehet engedélyezni.

(2) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés csak arra méltó, ünnepélyes helyszínen és körülmények között, valamint az anyakönyvi iratok megfelelő védelme esetén engedélyezhető.

A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötéshez kapcsolódó többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértéke

4. § (1) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben való közreműködéséért 20.000,- Ft díjat kell fizetni.

(2) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőben történő házasságkötésben való közreműködésért 20.000,- Ft díjat kell fizetni.

(3) Az anyakönyvvezető hivatali helyiségében hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben való közreműködéséért 15.000,- Ft díjat kell fizetni.

A házasságkötésen közreműködő anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

5. § (1) Az anyakönyvvezetőt hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben való közreműködéséért házasságkötésenként nettó 10.000,- Ft díj illeti meg.

(2) Az anyakönyvvezetőt hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőben történő házasságkötésben való közreműködésért házasságkötésenként nettó 10.000,- Ft díj illeti meg.

(3) Az anyakönyvvezetőt hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben való közreműködéséért házasságkötésenként nettó 10.000,- Ft díj illeti meg.

Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti a házasságkötés szolgáltatási díjairól szóló 10/2011.(V.31.) önkormányzati rendelet.

1

A 3. § (1a) bekezdése a Szank Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2021. (VI. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.