Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Szank Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2024. 05. 23

Szank Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Szank Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2023.05.25.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével Szank Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. § Szank Községi Önkormányzat 2022. évi egyszerűsített könyvviteli mérlegét, a Szanki Polgármesteri Hivatal 2022. évi egyszerűsített könyvviteli mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § Szank Községi Önkormányzat és a Szanki Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési fő összegeinek teljesítését a 2. melléklet szerint, bevételeit az 3. melléklet szerint, kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint, kiadásait feladatonként az 5. melléklet szerint elfogadja. Szank Községi Önkormányzat által 2022. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások teljesítését a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § Szank Községi Önkormányzat 2022. évi létszámkeretét, a Szanki Polgármesteri Hivatal 2022. évi létszámkeretét a 7. melléklet szerint elfogadja. Szank Községi Önkormányzat és a Szanki Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételei, kiadásai, finanszírozása és pénzeszközeinek változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évi becsült összegét jogcímenkénti bontásban a 9. melléklet szerint fogadja el. A többéves kihatással járó döntések jegyzékét szöveges indoklással a 10. melléklet szerint fogadja el.

4. § Szank Községi Önkormányzat összevont működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022. évi mérlegét a 11. melléklet szerint fogadja el. Szank Községi Önkormányzat és a Szanki Polgármesteri Hivatal eredmény kimutatását a 12. melléklet szerint fogadja el. Szank Községi Önkormányzat és a Szanki Polgármesteri Hivatal maradvány kimutatását a 13. melléklet szerint fogadja el.

5. § Szank Községi Önkormányzat összevont egyszerűsített könyvviteli mérlegét a 14. melléklet szerint fogadja el. Szank Községi Önkormányzat és a Szanki Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek teljesítését a 15. melléklet szerint, a költségvetési kiadások teljesítését a 16. melléklet szerint, a finanszírozási bevételek teljesítését a 17. melléklet szerint, a finanszírozási kiadások teljesítését a 18. melléklet szerint fogadja el.

6. § Szank Községi Önkormányzat és a Szanki Polgármesteri Hivatal közgazdasági költségvetési összevont mérlegét a 19. melléklet szerint, összevont eredmény kimutatását a 20. melléklet szerint, összevont maradvány kimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § Szank Községi Önkormányzat a kötelezettségek között nyilvántartott fejlesztési hitelállománnyal nem rendelkezik. Szank Községi Önkormányzat rövid lejáratú, működési célú hitelkeret igénybevétellel az év végén nem rendelkezett.

9. § Szank Községi Önkormányzatnál 2022. évben a 23. melléklet szerinti Uniós projektek valósultak meg.

10. §2

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2024. május 24. napjával.

2

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.