Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a Szanki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjának megállapításáról

Hatályos: 2024. 01. 01

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a Szanki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjának megállapításáról

2024.01.01.

Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi. LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a Szanki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetményalapjának megállapításáról a következőket rendeli el:

1. § E rendelet személyi hatálya a Szanki Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A képviselő-testület a Szanki Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapját, 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2025. január 1-jén hatályát veszti.