Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI.28) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 24

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2016. (VI.28) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.25.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljráva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 15/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.