Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Hatályos: 2023. 07. 01

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről

2023.07.01.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed a Békésszentandrási Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) közszolgálati tisztviselőire.

Az igazgatási szünet időtartalmának meghatározása

2. § (1) A Hivatal 2023. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2023. július 24. napjától 2023. augusztus 4. napjáig tart.

(2) A Hivatal 2023. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2023. december 18. napjától 2023. december 31. napjáig tart.

3. § Az igazgatási szünet ideje alatt a Hivatal közszolgálati tisztviselői részére rendes szabadságot kell kiadni.

Záró rendelkezés

4. § Ez a rendelet 2023. július 1. napján lép hatályba és 2024. január 1. napján hatályát veszti.