Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 28- 2023. 09. 27

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.28.

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. §3

4. §4

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez5

2. melléklet a 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez6

3. melléklet a 19/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez7

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.